Про нас

Профспілка створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

 Досягнення наміченої мети Профспілка домагається шляхом вирішення конкретних завдань:

         - представництва та захисту членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх, об'єднаннями, а також іншими об’єднаннями громадян, тощо;

         - забезпечення конституційного права своїм членам на працю за фахом та кваліфікацією;

         - залучення членів Профспілки до продуктивної праці, дотримання ними громадської та виробничої дисципліни;

         - впровадження такої системи оплати праці, яка б забезпечувала матеріальну зацікавленість продуктивно і якісно працювати, задовольняти життєво необхідні соціальні потреби працюючого та його сім’ї;

         - створення здорових та безпечних умов праці кожному на робочому місці;

         - скорочення робочого часу та раціональне використання вільного часу для відтворювання духовних та фізичних сил працюючих;

         - підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки працюючих у зв’язку з технічним переозброєнням виробництва;

         - представництва в управлінні державним соціальним страхуванням;

         - ведення переговорів, укладання колективних договорів і угод, контролю за їх виконанням;

            - проведення профспілкових акцій у межах діючого законодавства.

 

Профспілка організує свою діяльність на наступних принципах:

- добровільності вступу до профспілки і вільного виходу з неї;

- договірній основі з іншими профспілками та об'єднаннями;

- рівноправності членів Профспілки у своїй первинній організації, і первинних організацій у Профспілці в повному обсязі цього Статуту;

- виборності всіх профспілкових органів знизу до верху;

- розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів;

- самостійності первинних організацій у своїй діяльності в т.ч. у фінансовій у межах коштів, які залишаються в розпорядженні профспілкового органу після перерахувань у Центральний комітет Профспілки;

- колегіальності в прийнятті рішень, гласності у роботі виборних органів усіх рівнів, їх підзвітності своїм організаціям;

- поваги до думок та інтересів меншості, визнання її права на захист та роз'яснення своєї позиції;

-  солідарності її організацій у реалізації мети та завдань Профспілки.

 

 

Печать Электронная почта